Trang chủ Chương trình cơ bản Chương trình hòa nhập

Chương trình cơ bản

Chương trình hòa nhập

Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục mọi học sinh trong đó trẻ rối loạn phổ tự kỉ được học cùng trẻ khác trong trường bình thường.

Mục tiêu: Chú trọng trong các mục tiêu về chăm sóc, phục hồi chức năng có thể không được chú ý, phù hợp với những trẻ không có các nhu cầu đặc biệt về chăm sóc và phục hồi chức năng.
 
ƯU ĐIỂM: giúp trẻ gần với cơ hội hòa nhập ở các môi trường khác,  việc tiếp cận với các lớp học hòa nhập với trẻ rối loạn phổ tự kĩ cũng thuận lợi hơn về mặt địa lý và bản thân gia đình cũng được giảm áp lực về tâm lý, tài chính.
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Long Biên