Trang chủ Tin Tức Góc phụ huynh

Góc phụ huynh

Các hoạt động cho trẻ tự kỉ

 

Tên hoạt động: kẹp phơi đồ
Mục đích: Cải thiện sự làm chủ vận động tinh vàsự rắn rỏi của bàn tay.
Mục tiêu: Cột 6 kẹp phơi đồ ở các cạnh của hộp nhỏ.
Dụng cụ: 6 kẹp phơi đồ nhẹ bằng nhựa, hộp giày.
Tiến trình:
            - Trước khi bắt đầu bài tập, bạn kiểm tra các kẹp phơi đồ để bạn chắc chắn chúng không quá cứng để được mở dễ dàng.
            - Bạn cầm kẹp phơi đồ trước mặt trẻ và chỉ cách bấm hai đầu để mở và đóng. Sau đó bạn nói “con nhìn nè” và bạn kẹp một góc cạnh của hộp giày.
            - Bạn để một kẹp trong bàn tay trẻ và dùng bàn tay bạn để giúp trẻ mở kẹp ra.
            - Bạn hướng dẫn bàn tay trẻ kẹp một góc cạnh của hộp giày. Khen trẻ và cho trẻ cái kẹp khác.
            - Bạn giảm dần dần áp lực của bàn tay bạn cho tới khi trẻ tự làm phần chính của công việc.
            - Khi trẻ kẹp một cái kẹp ở hộp không trợ giúp, bạn để 6 kẹp trước mặt trẻ và hướng dẫn trẻ kẹp hết tất cả các góc cạnh của hộp.
            - Sau đó bảo trẻ gỡ các kẹp và bỏ chúng vào hộp. (Thưởng trẻ mỗi lần trẻ làm xong bài tập).