Trang chủ Tin Tức Góc của bé

Góc của bé

ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
Khái niệm
“Đôi bạn cùng tiến trong giáo dục đặc biệt” là hình thức hai học sinh hỗ trợ giúp đỡ nhau  trong học tập nhằm đạt được các mục tiêu về giao tiếp, tương tác, nhận thức và tư duy
 
Vai trò của nhóm đôi
Giúp trẻ thực hành các kỹ năng quan sát, chờ đợi, lắng nghe với bạn đồng trang lứa
Giúp trẻ thực hành các kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp
Giúp trẻ hình thành kỹ năng khái quát hóa
Giúp trẻ biết thể hiện tình cảm và chia sẻ cảm xúc với bạn
Các chiến lược và kỹ thuật áp dụng một cách linh hoạt
 
  • Dạy  trẻ biết quan sát, chờ đợi, lắng nghe
  • Kỹ thuật nhắc, xóa nhắc
  • Kỹ thuật sử dụng phần thưởng
  • Chiến lược tạo sự khó khan
  • Kỹ thuật dạy trẻ phản đối, từ chối