Trang chủ Tin Tức Tin tức và Sự Kiện

Tin tức và Sự Kiện

KỶ NIỆM CHUYÊN MÔN: NHỮNG CA THÀNH CÔNG, TRỰC TIẾP GIÁM ĐỐC HƯỚNG DẪN

(Trong những buổi phối hợp trực tiếp với Giáo viên hay Giám đốc, Bố mẹ ghi chép rất cẩn thận, tỉ mỉ các buổi giảng chuyên đề. Từ những năm 2009 còn học ăn học nói giờ con đã học lớp 8 rồi!)

_ Nhờ chương trình Phát triển hội thoại cho trẻ N3A mà các bạn đã biết nói chuyện cùng nhau. Các cô luôn ghi lại đánh giá để nâng cao chương trình _

 

_ Giám Đốc trực tiếp hướng dẫn Phụ huynh_