Trang chủ Tin Tức Tin tức và Sự Kiện

Tin tức và Sự Kiện

Một số biện pháp can thiệp ngôn ngữ nói cho trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

Sử dụng luật chơi khi chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề để giúp trẻ tự điều chỉnh lời nói phù hợp với mục đích, nội dung và đối tượng giao tiếp
Việc sử dụng luật chơi khi tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đè là quan trọng trong việc tổ chức trò chơi đống vai theo chủ đề của trẻ. Trong khi chơi, thường sẽ có nhiều tình huống giao tiếp giữa trẻ với trẻ hoặc trẻ với giáo viên. Luật chơi có vai trò tổ chức và điều khiển hành động, lời nói của trẻ để phù hợp với mục đích của trò chơi và nội dung giao tiếp trong trò chơi
Cách tiến hành: 
Bước 1: Giáo viên phổ biến luật chơi cụ thể đối với các vai chơi
Giáo viên định hướng trẻ thảo luận và phân vai thông qua các câu hỏi gợi mở giúp trẻ có thể thống nhất vai chơi, đồng thời gợi ý để trẻ thống nhất luật chơi với từng vai cũng như các sử dụng ngôn ngữ của trẻ phù hợp với từng vai. Ví dụ : trong trò chơi bác sĩ-bệnh nhân, có thể đưa ra những quy định về ngôn ngữ mà bác sỹ và bệnh nhân sử dụng để giao tiếp trong xuyên suốt quá trình chơi.
Bước 2: Giáo viên động viên trẻ điều chỉnh ngôn ngữ trong quá trình chơi
Với vai trò là người quản trò, trong quá  trình trẻ chơi đóng vai theo chủ đề, giáo viên dộng viên trẻ tích cực tham gia đúng vai chơi của mình và nhắc nhở trẻ điều chỉnh ngôn ngữ phù hợp với từng vai chơi.
Bước 3: Đánh giá ngôn ngữ của trẻ
Trong quá trình chơi, cách trẻ sử dụng ngôn ngữ có linh hoạt hay không sẽ được thể hiện rõ. Giáo viên có thể đánh giá được khả năng ngôn ngữ của trẻ thông qua cách trẻ sử dụng ngôn ngữ qua từng vai chơi. Từ đó có thể đưa ra những lưu ý và hướng dẫn phù hợp hơn đối với trẻ trong những lần chơi tiếp theo.
Nguồn: Can thiệp rối loạn phát triển dựa trên bằng chứng khoa học( Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam)