Trang chủ Tin Tức Tin tức và Sự Kiện

Tin tức và Sự Kiện

Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ 2/4

Ngày 02 tháng 04 được chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ. Đây là dịp để công nhận và truyền thông nâng cao nhận thức về quyền của người tự kỷ. Hãy ủng hộ cộng đồng người tự kỷ bằng cách chia sẻ các thông điệp và truyền thông để nâng cao nhận thức về tự kỷ.
Nhân ngày 02-04 - Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tâm lý - Giáo dục Long Biên muốn thông qua hoạt động của mình, lan tỏa nhận thức về Tự kỷ đến với mọi người, gắn kết và trao tới các con tình yêu thương và chia sẻ.