Trang chủ Tin Tức Gia đình và chuyên môn

Gia đình và chuyên môn

THỜI LƯỢNG CAN THIỆP BAO NHIÊU LÀ ĐỦ

Số giờ can thiệp cá nhân
Bên cạnh việc chọn phương pháp hay lối tiếp cận nào ( mà thường là phải phối hợp đa tiếp cận và phương pháp trên từng loại kĩ năng, giai đoạn...) thì yếu tố quyết định sự thành công của can thiệp còn là #thời_lượng can thiệp.
Thời lượng can thiệp cá nhân là thời lượng trẻ được hỗ trợ/gợi ý 1 kèm 1 để thực hiện các mục tiêu trong từng hoạt động xuyên suốt ngày, bao gồm cả ngồi bàn học lẫn đi tắm rửa, vui chơi.... Nói một cách khác, toàn bộ hoạt động sống hằng ngày của trẻ đều cần có mục tiêu cụ thể, cần người hỗ trợ/gợi ý và cần đo lường, ghi nhận được kết quả.
Chứ thời gian can thiệp không chỉ là ngồi bàn học nên càng không thể đủ với 1h/ngày nếu trẻ có các khó khăn bao phủ nhiều lĩnh vực và bị cản trở sự độc lập thực hiện hoạt động chức năng ứng theo tuổi. Số giờ này dao động từ 18-40h/ tuần!!!!!!!
Việc cha mẹ nóng lòng cắt giảm can thiệp để đưa con đi hoà nhập khi con chưa sẵn sàng, khi tại môi trường hoà nhập con không được nhận đủ sự hỗ trợ; hoặc cha mẹ cho rằng cứ can thiệp túc tắc cho con quen quen; hoặc cha mẹ cho rằng vai trò của mình chỉ là đóng tiền và trăm sự thầy cô lo cả....sẽ gây thiếu hụt nghiêm trọng thời lượng can thiệp, và đương nhiên tốc độ tiến bộ chậm lại thậm chí chẳng tiến gì nữa....
NGUỒN: BS Nguyễn Hoàng Oanh