Trang chủ Tin Tức Gia đình và chuyên môn

Gia đình và chuyên môn

Trò chơi giác quan cho trẻ tự kỷ

Trò chơi giác quan cho trẻ tự kỷ
Trò chơi “ xúc hạt”
Chuẩn bị: 2 cái bát
1 bát đựng hạt
1 cái thìa
Thực hiện: cô yêu cầu trẻ xúc hạt sang bát. Cô làm mẫu 1 lần, sau đó hỗ trợ trẻ làm bằng cách cầm tay trẻ, mỗi lần trẻ xúc được hạt cho sang bát kia, cô khen ngợi trẻ. Giảm dần hỗ trợ ở các lần tiếp theo cho đến khi trẻ tự thực hiện được
Trẻ học được gì?
Thông qua hoạt động chơi, giúp bàn tay trẻ linh hoạt hơn thông qua việc cầm nắm đồ vật
Trẻ học được việc sử dụng đồ vật phù hợp với chức năng: bát để đựng, thì để xúc
Tăng khả năng phối hợp tay và mắt, giúp trẻ tập trung hơn
Mở rộng tầm nhìn của mắt khi trẻ quan sát và di chuyển ánh mắt theo bàn tay